Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên Review Rating: 7.625 out of 10 based on 4 reviews.

Ta là vạn cổ nhân gian một vị kiếm tu, chư thiên phía trên đệ nhất tiên!

Danh sách chương Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
dolekim
13 Tháng sáu, 2024 10:15
"Nghe hiểu lòng" tên hán Việt là gì ? Đh nào ràng tiếng Hán cho biết giùm với !
Phú Thiên
07 Tháng sáu, 2024 17:44
add đăng lộn chap của truyện nào à? lộn 2 chap thế kia
destiny2132
07 Tháng sáu, 2024 10:55
bộ này phải gọi là hành trình chạy trốn của tô dịch
destiny2132
06 Tháng sáu, 2024 22:54
nữ thương khách là con ma thần? ma thần xưng hô đạo huynh với anh tô chắc anh tô không đến mức thịt con đạo hữu đi =))
FnnrJ56697
01 Tháng sáu, 2024 01:13
xin rv truyện với mn. Main hay nvp có não tàn không? Hậu cung hay sao vậy mn?
destiny2132
29 Tháng năm, 2024 14:00
đồ cổ
ĐỨC TOÀN
15 Tháng năm, 2024 18:18
Càng ngày càng hay
Ý vô diện
30 Tháng tư, 2024 17:45
GR luận bàn về truyện chữ, tranh , phim.,...lão có hứng thú thì vào nha https://***.me/g/mwnmbk561
WQsEB47621
28 Tháng tư, 2024 20:44
văn linh tuyết sau như nào ae
Phục ma thần
22 Tháng tư, 2024 23:22
Tộc trưởng, tim ta đau a, hài :))
HoàngCustom
11 Tháng tư, 2024 18:54
danh dau
ĐỨC TOÀN
05 Tháng tư, 2024 21:59
Cái ông tác này đăng truyện ko xem à. Lại đăng cái chương từ thời nào đấy
trunglinh
05 Tháng tư, 2024 20:52
Mé ngáo *** cỏ đăng tùm lum
Tều Nèee
05 Tháng tư, 2024 19:42
chương này lâu rồi mà
LMSCB22859
05 Tháng tư, 2024 19:15
2 chương mới ra lại bị lặp lại nữa chán thế
LMSCB22859
07 Tháng ba, 2024 22:36
chap 3199 này lại bị quay về lúc ở tiên giới rồi
UomRb31423
05 Tháng ba, 2024 08:21
kiếp trước tu luyện 10 vạn 8000 năm kiếp này tu mấy tháng level cao vãi
Dương Khai
25 Tháng hai, 2024 09:40
Main mấy vợ rồi các dh
Theanhgt78
22 Tháng hai, 2024 19:49
App truyện cập nhật quá chậm, xem trên web đã đến Chương 3296 rồi (qua gần 20 chương)
HoàngCustom
09 Tháng hai, 2024 22:04
hóng
Yến Lưu Ly
04 Tháng hai, 2024 20:53
Tu Vi I - Võ Đạo Cảnh ( Thuế Phàm Cảnh ): 1.Bàn Huyết Cảnh ( Võ Đồ Cảnh ): Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cân --- Luyện Cốt 2.Tụ Khí Cảnh ( Võ Sư Cảnh ): Thông Khiếu --- Khai Mạch --- Hóa Cương ( Hóa Trụ ) •< Thông Khiếu: Phổ Thông --- Chư Khiếu Thành Linh > •< Khai Mạch: Phổ Thông --- Ẩn Mạch > •< Cương Sát: Địa Cương --- Thiên Cương --- Linh Cương --- Đạo Cương > 3.Dưỡng Lô Cảnh ( Tông Sư Cảnh ): Nhất Trọng ---> Ngũ Trọng Phổ Thông --- Ngũ Uẩn Tính Linh 4.Vô Lậu Cảnh ( Đại Tông Sư Cảnh - Tiên Thiên Võ Tông Cảnh ): Đăng Đường Nhập Thất --- Lô Hỏa Thuần Thanh --- Đăng Phong Tạo Cực II - Nguyên Đạo Cảnh ( Tiên Thiên Tu Sĩ Cảnh - Lục Địa Thần Tiên Cảnh ): •< Đạo Vận: Địa Giai --- Thiên Giai --- Huyền Giai [Hạ Phẩm --- Trung Phẩm --- Thượng Phẩm] > 5.Tích Cốc Cảnh •< Nguyên Lực Chủng Tử ( Niết Bàn Căn - Nguyên Thai ): Nhất Diệp ( Nhất Đẳng ) ---> Cửu Diệp ( Cửu Đẳng ) --- Đạo Chủng > 6.Nguyên Phủ Cảnh Hạ Phẩm --- Trung Phẩm --- Thượng Phẩm 7.Tụ Tinh Cảnh Tầm Thường Chi Lưu --- Nhất Phương Tuấn Kiệt --- Thiên Trung Vô Nhất --- Vạn Trung Vô Nhất ( Quan Thượng Thiên Kiêu ) --- Khoáng Thế Thiên Tài --- Đương Thế Tuyệt Tài III - Linh Đạo Cảnh ( Đại Tu Sĩ Cảnh ): 8.Hóa Linh Cảnh 9.Linh Tướng Cảnh 10.Linh Luân Cảnh IV - Huyền Đạo Cảnh ( Hoàng Giả Cảnh ): 11.Huyền Chiếu Cảnh 12.Huyền U Cảnh 13.Huyền Hợp Cảnh ( Hoàng Cực Cảnh ) V - Đăng Thiên Cảnh ( Giới Vương Cảnh ): 14.Đồng Thọ Cảnh 15.Quy Nhất Cảnh 16.Động Vũ Cảnh VI - Vũ Hóa Cảnh ( Chân Nhân Cảnh ) / Hóa Cảnh: 17.Thần Anh Cảnh ( Dương Thần Cảnh ) / Hóa Phàm Cảnh 18.Hợp Đạo Cảnh / Hóa Chân Cảnh 19.Cử Hà Cảnh ( Phi Thăng Cảnh ) / Hóa Không Cảnh VII - Tiên Đạo Cảnh: 20.Vũ Cảnh ( Thiên Tiên Cảnh - Tiên Nhân Cảnh ) 21.Hư Cảnh ( Chân Tiên Cảnh ) 22 Thánh Cảnh ( Tiên Quân Cảnh ) 23.Diệu Cảnh ( Tiên Vương Cảnh ) 24.Thái Cảnh ( Đế Quân Cảnh ): Thái Võ Giai --- Thái Hòa Giai --- Thái Huyền Giai •Bất Nhập Lưu --- Nhị Lưu --- Nhất Lưu --- Đỉnh Tiêm 24.5. Cứu Cực Cảnh ( Cực Cảnh ) VIII - Thần Đạo Cảnh ( Thần Cảnh - Thần Minh Cảnh ): •< Kỷ Nguyên Toái Phiến: Lục Giai ---> Nhất Giai --- Tuyệt Phẩm > 25.Tạo Vật Cảnh ( Hạ Vị Thần Cảnh ) 26.Tạo Cực Cảnh ( Trung Vị Thần Cảnh ) 27.Tạo Hóa Cảnh ( Thượng Vị Thần Cảnh ) 28.Bất Hủ Cảnh ( Chư Thiên Thần Chủ Cảnh )
THEGIA
03 Tháng hai, 2024 21:39
Chập bao nhiêu thì tô địch cùng cấp và gặp mấy đứa đồ đệ kiếp trc vậy các đạo hữu??
Nominal00
01 Tháng hai, 2024 20:30
truỵen hay
Tều Nèee
31 Tháng một, 2024 11:25
tác không đọc bình luận à
trunglinh
30 Tháng một, 2024 21:08
Tác như db
BÌNH LUẬN FACEBOOK