Từ Nam Nhai Tên Ăn Mày Can Đến Vô Thượng Thiên Ma

Từ Nam Nhai Tên Ăn Mày Can Đến Vô Thượng Thiên Ma

Từ Nam Nhai Tên Ăn Mày Can Đến Vô Thượng Thiên Ma Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Thân ở loạn thế, yêu ma mọc thành bụi.Vừa mở ra mắt, liền trở thành Yến Dương thành một tên ăn mày nhỏ Giang Thần, thu được một cái độ thuần thục bảng.Thế là, liền từ tên ăn mày chức nghiệp kỹ thuật bắt đầu can kinh nghiệm.【 muộn côn: Thân là một cái chức nghiệp tên ăn mày, gõ người muộn côn hiển nhiên là cái thiết yếu kỹ năng. ]【 trộm cướp: Sẽ không trộm túi tiền kẻ trộm, khẳng định không phải một cái tốt tên ăn mày. ]【 diễn kỹ: Các vị phụ lão hương thân, ta bên trên có tám mươi lão mẫu, dưới có ba tuổi tiểu nhi, cầu các vị phát phát thiện tâm, xin thương xót. . . ]. . .Chân ý, đại thuật, sát chiêu. . .Vũ đảm, hùng hồn, pháp tướng. . .Cửu Giai, Cửu Cảnh, Cửu Thiên. . .Một số năm sau,Làm Giang Thần từng bước một, đem hết thảy đều can đến cực hạn lúc,Sớm đã không còn là năm đó cái kia cẩn thận chặt chẽ Nam nhai tên ăn mày, mà thành vì một đời bao trùm thế gian —— Vô Thượng Thiên Ma!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Làm vip chỉ là để có trách nhiệm với truyện hơn không có bỏ giữa chừng !!! Đọc free hay mở khóa ủng hộ mình đều được nhé !!!Sau 5 tiếng sẽ đọc free .Nhiều bộ sẽ chậm hơn 7 ngày so với qidian nhưng không có text lậu mình vẫn mua chương làm .Vẫn sẽ ra đều đặn hàng ngày nhé !!

5 Chương mới cập nhật Từ Nam Nhai Tên Ăn Mày Can Đến Vô Thượng Thiên Ma

Danh sách chương Từ Nam Nhai Tên Ăn Mày Can Đến Vô Thượng Thiên Ma

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK